פגישה נרגשת עם נידחי ישראל
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

פגישה נרגשת עם נידחי ישראל

פגישה נרגשת עם נידחי ישראל

תל-אביב התרגשה והזדעזעה זעזוע רב כשנודע ששלשת האנשים הזרים שהגיעו לפני שבוע וישבו כאילו מסוגרים יום ולילה בביתו של יחזקאל הנביא הם שליחי גלות שומרון הנידחת בארץ עילם.

 

בהגיע הידיעה לשם על גלות יהויכין נתפלגו הדעות: היו שראו בזה אות לקיצה של אומת ישראל כולה ועל כן לא נותר עוד אלא להמשיך בתהליך ההתבוללות בקרב העמים בהם הם יושבים, אך היו שראו בזה אות לאחדות הגורל של יהודה וישראל. רובם של גולי שומרון אשר בעילם התפזרו למרחקים ואף נטמעו, אך מיעוט עדיין שומר אמונים לזכר אבותיו ומצפה לשעת כושר לחזור למולדת. מיעוט זה שיגר את השליחים שמצאו את דרכם עד מהרה לביתו של יחזקאל.

 

נודע שבמבוא-העם הקרוב ישמיע הנביא נאום נחמה ותקווה על שני חלקי האומה שנקרעו ונתרחקו זה מזה.