גולי בבל בטוחים בשיבתם המהירה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

גולי בבל בטוחים בשיבתם המהירה

"משוגע איש-הרוח!" - מכריז שמעיה הנחלמי נגד יחזקאל

גולי בבל בטוחים בשיבתם המהירה

ניפור. בתל-אביב הסמוכה לכאן פרצו תגרות ידיים בין קבוצת צעירים בראשותו של הנביא שמעיה הנחלמי אשר רצתה להתפרץ לביתו של יחזקאל הנביא ולהכותו נפש על נבאו לחורבן ירושלים, ובין קבוצת זקנים מן המתונים יותר שחסמו את דלת הבית בפני המתפרצים.

 

שמעיה הנחלמי נאם נאום נלהב באזני ההמון שהתקהל סביב לבית ובישר להם את גאולתם הקרובה.

 

"אל תשמעו אל דברי ירמיהו הענתותי אשר אמר לכם: בנו בתים ונטעו כרמים בבבל. שמעו דבר ה' גולי ירושלים: מקלכם בידיכם ותרמיליכם על גביכם. כן תעמדו כיום הזה כי ישועה קרובה אמר ה'. ומלככם יהויכין ימלוך עליכם בציון, כי ברמה תשובו, כי הקיץ הקץ על בבל השודדה".

 

בהמשך דבריו עשה שמעיה ללעג ולקלס את כל המעשים אשר עושה "משוגע זה ואיש התעתועים" יחזקאל בן בוזי.

 

לדברי שמעיה יצא יחזקאל לגולה לא בצו נבוכדנצר, כי אם כסוכנו-שליחו של ירמיהו כדי לייאש את לבות הגולים משיבת ציון מהירה. הוא הזכיר באוזני העם את כל המעשים המשונים אשר עשה יחזקאל, את המאכלים המלוכלכים, מאכלי פיגול אשר אכל (והן כהן האיש - הדגיש שמעיה), את שיתוקו ואת דמיונותיו השגיוניים.

 

שנא ישנא יחזקאל - טוען שמעיה - את כל בית ישראל. אין אהבה ואין רחמים בלבו. וחולה האיש, חולה ברוחו על כן יראה מראות אשר לא יראה אדם וחי.

 

 

תהלוכת פאר של נבוכדנאצר בבבל