נבואתו האחרונה של הנביא ירמיהו לפני מאסרו:
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

נבואתו האחרונה של הנביא ירמיהו לפני מאסרו:

נבואתו האחרונה של הנביא ירמיהו לפני מאסרו:

נבואה קשה הושמעה שלשום מפי ירמיהו, בהיוודע דבר נסיגתם הפתאומית של הכשדים מהעיר, כאשר שלח צדקיהו המלך אל הנביא את יהוכל בן שלמיה ואת צפניהו בן מעשיהו לשמוע מה עתה בפי הנביא, לאחר שבניגוד לנבואותיו עמד חפרע מלך מצרים בהבטחתו ושלח עזרה ליהודה.

 

המשלחת הגיעה למקום משכנו של הנביא בביתו של נריה בן מחסיה (אביהם של ברוך ושריה) שבעיר התחתונה.

 

הנביא יצא אל השליחים כשהוא חגור שק, יחף ועול ברזל על צווארו.

 

"ירושלים שמחה ועלז כל יושבי בה ואתה אבל הנביא?" שאל יהוכל. מבלי לחכות לדבר המלך אשר בפיהם קרא ירמיהו:

 

"כה אמר ה' אלוהי ישראל: כה תאמרו אל מלך יהודה השולח אתכם אלי לדרשני. הנה חיל פרעה היוצא לכם לעזרה שב לארצו מצרים. ושבו הכשדים ונלחמו על העיר הזאת ולכדה ושרפוה באש. כה אמר ה' אל תישאו נפשותיכם לאמור הלך ילכו מעלינו הכשדים כי לא ילכו כי אם הכיתם כל חיל כשדים הנלחמים אתכם ונשארו בם אנשים מדקרים איש באוהלו, יקומו ושרפו את העיר הזאת באש!"