"אין לשכה חשאית לאלילים בהר-הבית"
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

"אין לשכה חשאית לאלילים בהר-הבית"

"הכחשה רשמית" מלשכת הכהן הגדול

"אין לשכה חשאית לאלילים בהר-הבית"

הר הבית.

 צפניה בן מעשיה כהן-משנה, הפקיד על בית ה', פרסם היום הודעה רשמית מטעם לשכת הכהן הגדול ובה נאמר כי אין שחר לידיעות אשר מקורן בבית יחזקאל הנביא אשר בבבל והטוענות כי בבית המקדש קיים חדר סתרים ובו אלילים בדמות מפלצות שונות, חתולים עכברים, נחשים וכדומה, ובו מתקהלים בחשאי גדולי ירושלים ומקטרים להם.

 

"יחזקאל בעל-דמיונות הוא ואם ראה זאת, לא ראה כי אם בחלום לילה". עד כאן לשון ההודעה הרשמית.

 

השמועה עשתה לה כנפיים ורבים אף נוטים להאמין בה. סוף סוף יחזקאל הוא מצמרת הכהונה בבית המקדש ולא יבדה דבר תועבה כזאת מלבו. יתכן שהמעשה נעשה ללא ידיעתו של הכהן הגדול וסגנו, מכל מקום רבים מדי הכוהנים שבעד בצע כסף מסוגלים הם למעשה זה.

 

 

הכנות "לבכות את התמוז"

עם הסרת המצור מעל העיר החליטו נשות השרים ובנותיהן לגשת להכנות לקראת "מות התמוז" אשר יחול בעוד שבועות מספר.

 

מאז המלך מנשה הונהג פולחן זה בצמרת החברה הירושלמית, למרות היחסים המדיניים הקשים עם בבל, ארץ מולדתו של פולחן זה.

 

גם השנה כבכל שנה תבחר היפה בבנות ירושלים לשמש כעישתר, היא האהובה, היא האחות והיא גם האם של האל תמוז והיא הצועדת ורוקדת בראש הנשים המקוננות על התמוז, על האביב והפריחה היורדים לשאול, והיא המתלווה, אליו מרוב אהבה.

 

מלחמתם התקיפה של הנביאים נגד עבודה זרה זו לא הועילה. בית המלוכה אומנם נמנע מלהשתתף בחגיגה כדי לא לעורר את חמת העם הנאמן לאלוהיו, אך גם אינו מונע את השרים מלטפח אותו.