משעבדים שוב את העבדים המשוחררים!
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

משעבדים שוב את העבדים המשוחררים!

מאות אנשים בורחים לצפון הארץ או לעבר הירדן

משעבדים שוב את העבדים המשוחררים!

עשרים וארבע שעות לאחר סור צבא נבוכדנאצר מעל ירושלים פשטו שוטרים בבתים רבים בעיר התחתונה והחלו מחפשים את האנשים אשר לפני חצי שנה שוחררו מעבדותם בבתי השרים ואחוזותיהם. הבתים מלאו יללות, תגרות פרצו בין השוטרים והמשוחררים. מוסרים על מאות אנשים הבורחים בסתר מן העיר ועוברים צפונה או לעבר הירדן.

 

כזכור שוחררו לפני חצי שנה קרוב לאלפיים איש מבני יהודה שנמכרו לעבדים לשרים תמורת החובות שהיו חייבים ולא יכלו לשלמם.

 

מאז מותו של יאשיהו לא קוים החוק המצווה לשחרר כל עבד עברי אחר שש שנות עבדות. וכך היו בירושלים ובכל ערי יהודה וכפריה עבדים שזה עשרות שנים שועבדו באכזריות.

 

רק לפני חצי שנה הצליח ירמיהו להשפיע על צדקיהו המלך להורות על שחרור של כל עבד עברי.

 

השרים הבינו שמעשה זה יש בו כדי להגביר את ידי הכוחות הלוחמים בארץ ועל כן הסכימו.

 

בחגיגיות רבה בנוכחות כל השרים וראשי בתי אבות נכרתה בירושלים ברית לקרוא דרור לכל עבד ולכל שפחה עבריים. השרים נשבעו לקיים את הברית ואכן למחרת היום הייתה השמחה רבה באלפי בתי ישראל. אומנם רבים מהמשוחררים לא היה להם לאן לחזור כי שדותיהם ובתיהם נלקחו בינתיים, והם נאלצו לחזור ולהשכיר עצמם לעובדים בשדות אדוניהם מיום אתמול, אך טובים העובדים מן העבדים. רבים התנדבו להיות לוחמים בחיל המלך נגד בבל.

 

והנה החל אתמול מעשה החזרתם לעבדות.

 

בשעות הערב הגיעו ידיעות שבעקבות המעשה בירושלים החלו גם בעלי האדמות בערי השדה לנהוג בעובדיהם כאילו היו עבדים ולרבים לא ניתנה הרשות לחזור לעת לילה לבתיהם על מנת להביא את שכרם לבני ביתם.

 

בבית לחם פרצו תגרות דמים ובנו של אחד השרים נרצח בידי העובדים שנדרשו לשוב לעבודתם. המתפרצים נמלטו על נפשם.

 

חוששים מהתגברות הבריחה מן הארץ.