מה הם חוקים דראקוניים?
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

מה הם חוקים דראקוניים?

מה הם חוקים דראקוניים?

באתונה נוצר מושג חדש: "חוקים דראקוניים". מושג זה מציין חוקים חמורים ביותר. לראשונה השתמש במושג "חוקים דראקוניים" סולון, בהתקיפו את ספר החוקים הראשון של אתונה אשר חובר לפני שלושים שנה על ידי הארכון דראקון. חוקים אלה הצטיינו בחומרתם בעיקר לגבי פשעים פליליים. אפילו על עבירת גניבת... ראש כרוב פוסק החוק מוות. בחוקתו של סולון ישנן הקלות רבות, פרט לשפיכות דמים שעליה לא הומתק החוק.