אסון טבע באי יווני
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

אסון טבע באי יווני

התפרץ הר געש

פילאקופי, מלוס (סוכנות - הידיעות האגאית)

אסון טבע באי יווני

מגידו - את התפתחותנו התעשייתית בעשרות השנים האחרונות יש לזקוף על חשבון שלטון ההיקסוסים - אמר אמש ראש אגוד הפסלים, בראיון מיוחד עם כתבנו.

 

ברור לכל עין, אמר, כי חלה בזמן האחרון התעוררות עצומה בכל שטחי התעשייה, מהפסול וייצור כלי חרס ועד למלאכת מחשבת בעץ, בנחושת, בכסף, ובזהב.

 

אין כל ספק - המשיך ראש הפסלים בדבריו - כי התעוררות זו באה, בעקר, עקב יישובם הממושך של ההיקסוסים בארץ. הודות לטכניקה הצבאית החדה שהנהיגו הכובשים בארצנו, נמנעה במשך זמן רב כל פלישה צבאית רצינית מעבר לגבולותינו. לשבטי המדבר הסמוך ניתנה רשות התנועה בארץ כנען אך ורק בדרכי שלום - כך שה"פלישות" של שבטים אלה היו פלישות של רועי צאן וסוחרים.

 

מלבד זאת, הביאו לארצנו ההיקסוסים עצמם הישגים ומושגים משלהם ועל ידי כך הטביעו את חותמם המיוחד על פני כל הישוב.

 

בסיום דבריו אמר התעשיין כי הוא רואה בצער את סימני החולשה בשלטון ההיקסוסים שנראו לאחרונה במצרים. ויהיה זה משום פגיעה חמורה למדי בתעשייתנו אם יגורשו ההיקסוסים כלל מהשטחים ששלטו עליהם תקופה כה ממושכת.