כיצד נפלה בבל
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

כיצד נפלה בבל

בבל (סוכנות ידיעות הפרת)

כיצד נפלה בבל

 חוסר החלטיות ובזבוז זמן מצד שליטי בבל מילאו ללא ספק תפקיד חשוב בנפילתה של העיר, ובהדחת השושלת השלטת, בידי הפולשים החתים.

 

אכן, כאן נשתררה דאגה מיד לכשנודע, בראשית החודש הזה, כי החתים כבש את עיר הבירה של ימחד. לשמע הידיעה, מיהרו שמשודיטנה המלך וכוהניו לשאול בעצתו של מרודך, האליל הראשי של הבבלים. על התייעצויות אלו, שהתנהלו בדרכים הרגילות, נתבזבזו שלוש יממות תמימות. כאשר לבסוף ניתן האות לפעול - כבר נמצאו כוחות החתים במסע הבזק שלהם לאורך עמק הפרת, והבבלים שגויסו בחיפזון לא עצרו כוח להשתלט על המצב ולבלום את הפולש.

 

יתרון רב לפולשים

כוחות שמשודיטנה המלך היו נחותים מצבאות החתים הן במספרם והן בציודם ובאיכותם. בעוד שהכוחות הבבליים היו מצוידים אך ברמחים ובחניתות ובחרבות קצרות וישרות, ולא היו להם קשתים אלא במספר מועט - הרי החתים ובני החבירו הרבים שכיריהם השתמשו בגרזני קרב, ובחרבות ארוכות ומעוקמות. נוסף לאלה, היה בידי החתים רכב רב של מרכבות קרב מהירות רתומות לסוסים; ורכב זה הוא שפילס ביעילות את הדרך לחיל הרגלים.

 

יש לציין כי הסוס, הוא בעל חי הדומה לחמור אבל גדול ומהיר ממנו בהרבה, מוצאו במרחבי ארצות הפראים שבצפון. ההיקסוסים השתמשו בו במסעותיהם הרבים בכנען ובמצרים, אולם זו הפעם הראשונה שהופיע בעל חי זה בארם נהריים.

 

החתים הגיעו בהתקדמותם עד לשערי בבל אתמול סמוך לצוהריים. כעבור שעתיים הייתה העיר כולה בידיהם.

 

בבל - התחנה האחרונה

דבר התקרבותם של החתים נודע בינתיים למלך ארץ הים שבדרום, דמקי-אילישו השני, והלה החל לגייס צבא כדי לבלום את התקדמות הפולש. אולם מורשיליש מלך החתים החליט שלא לפזר את כוחותיו על פני שטח נרחב מדי. לאחר שבזזו החתים את בבל ושבו את גדולי המדינה, ובכללם את שמשודיטנה המלך, עשו הבוקר פניה אחורה וחזרו כלעומת שבאו. השלל, אשר החתים לקחוהו עמם, כולל חפצים מקודשים רבים מבתי המקדש שבעיר, לרבות מצבותיהם של מרודך ושל שרפניטום.