גל חדש של פולשים אריים חודר להודו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

גל חדש של פולשים אריים חודר להודו

שושן, עילם (סוכנות ידיעות האיראנית)

גל חדש של פולשים אריים חודר להודו

לפי הידיעות, המגיעות הנה, מסתבר שגל-נוודים חדש עולה על הודו ופורץ לתוכה מצד צפון מערב.

 

אף כי נמשכות פלישות אלו מזה מאות בשנים עדיין חסרות ידיעות מהימנות באשר לזהותם המדויקת של הפולשים האלו. סיבת הדבר נעוצה בעובדה, שאין לנו מגע ישיר עם אותו חלק עולם מרוחק ונידח.

 

הידיעות המעטות, המגיעות משם לעתים נדירות למדי. הנן כרגיל מכלי שני או שלישי. אף על פי כן, ניתן לקבוע לפיהן את העובדות כדלקמן:

 

* הפולשים הם ממשפחת העמים האריים ולשונם ארית (האריים הם אנשים בהירי עיניים עור ושיער,  גבוהי קומה, והם יושבים ברובם במרכז אסיה).

 

* הפלישות הראשונות דרך מעברות ההרים שבצפון מערב, היו כנראה בעלות אופי צבאי. אולם במידה ששבטים אלה התיישבו בארץ, הרי אלה שבאו בעקבותיהם - לעתים בקבוצות קטנות, ולעתים בגלים גלים כמו הפעם - חדרו לארץ בדרכי שלום.

 

* האריים מצאו בהודו ישוב תרבותי; כמה ממוצרי הארץ, שהגיעו הנה בדרכים מסחריות, דומים באורח מוזר למוצרים השומרים דווקא.

 

* הפולשים שראו את יושבי הארץ כנחותים מהם, עשו בתחילה מאמץ מכוון לשמור על טהרת הדם שלהם; אולם בעבור הזמן החלו מתערבבים בהם.

 

* עד כה הסתפקו האריים בישוב החלק הצפוני של הארץ; נראים הדברים שלא חדרו לתוך חצי-האי  אשר בדרום.