הזמנה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הזמנה

הזמנה

אילון החיתי ואשתו ענת

הורי הכלה

 

מתכבדים להזמין את כל מקורביהם ומיודעיהם לחג הכלולות של

 

עשו

בן יצחק בן אברהם העברי

 

עב"ל

בשמת

בת אילון החתי

 

אשר יתקיים בליל מלוא הירח (י"ד בחשוון) בכרם אילון בחברון.

 

לפני החגיגה תיערכנה תפילות במערת המכפלה (קברות שרה ואברהם העברי) לאלוקי אברהם ובמקדש תשוב אלוהי חת.