מדריך למתים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

מדריך למתים

אדם כי ימות בארץ מצרים
מה תוכנו ומה תועלתו של "ספר המתים"

מדריך למתים

 בימים אלה הושלמה במקדש אוסיריס העריכה הסופית של "ספר המתים" או כפי שהוא קרוי בפי המצרים "ספר היוצאים לחיי נצח".

 

בספר מאה וששים פרקים מהם ידועים מהימים הקדומים ביותר, מהם חדשים, אך הצד השווה שבהם שהם באים לשרת את המת בדרכו הארוכה והקשה אחרי היפרדו מעולם הזה.

 

והרי לפי אמונת המצרים המת איננו מת באמת. ראשית דרכו היא להתייצב לפני בית דינו של אוסיריס. אך ראשית דרכו זו מסובכת מאוד וזרועה מוקשים ממוקשים שונים. רוחות רעים באים להפריע לו למת להגיע למטרתו, להתאחד עם האל אוסיריס אם יצדק בדין. עליו לעבור בסירות רבות את הנילוס, עליו ללכת דרך שדות. ובכל מקום פוגשים בו רוחות ואלים והוא נדרש לעשות מעשים שונים, להשתתף בסעודות או לענות על שאלות.

 

עיקר השאלות אינן באות אלא בפגשו את סופר האלים תות.

 

וכשהוא סוף סוף מגיע בהצלחה לפני בית הדין העליון של האלים, רק אז מתחיל המבחן הגדול.

 

תחילה הוא מובא בפני ארבעים ושניים האלים ומתוודה בפניהם. בעצם אין זה עדין המשפט כי אם מעין חקירה מוקדמת. כאן עליו להתוודות על כל פשעיו או צדקותיו. זהו "הווידוי השלילי". בפני כל אל ואל אומר המת מה החטא אשר לא חטא.

 

ואם יצא בשלום מהם הוא בא בפני כסא אוסיריס בכבוד ובעצמו.

 

כאן תיתקלנה עיניו בחיית טרף הרובצת על שולחן, היא "משמידת החיים". לפני השולחן הקורבנות והמנחות הרבים שיש להביא ואחריו תות העומד מוכן ומזומן לכתוב את פסק הדין.

 

עתה שוקלים את לבו של המת במאזני צדק ומשקלי צדק.

 

 

למעלה: הווידוי בפני 42 האלים. למטה: שוקלים את הנשמה ה"קא".

 

בתמונה המצרפת כאן יראה הקורא בדיוק את פעולת המאזנים ולשון המאזנים שהאל הורוס מטפל בה ובודקה. לידו אנוביס הממונה על כף המאזנים שבה המשקל "אמת" הוא האל מ'את.

 

ואם יצא בשלום ממבחן המאזנים הוא נידון לזכות, נעשה אחד עם אוסיריס וכאחד האלים.

 

מעתה חפשי הוא לבלות את חיי הנצח שלו כאוות נפשו. מעתה מתאחדים שוב כל כוחות וצורות ה"קא" שלו (נפש, נשמה, רוח וכו' וכו' שאין בלשוננו העברית מקבילות להם), ושום רוח רעה לא תוכל לו ומכיוון שכן, חייבים בני משפחתו החיים לדאוג לכך שהוא יצא מהעולם הזה מצויד כדבעי באוכל ומשקה ובגדים נאים וכלים נאים, כדי שיוכל מדי פעם ליהנות מהם.

 

אולם כיצד ידע אם להתמצא בכל אלה? כיצד ידע להתגבר על כל המכשולים, לעבור בכל הדרכים, הנהרות והשדות? מאין ידע את כל אמרות הכישוף שאפשר לסלק בהן הצדה את הרוחות הרעים? ואחרון אחרון: מנין ידע לענות על כל השאלות אשר יישאל בבית הדין? נוסח התפילות והוידויים, והנימוקים

 

והנה זהו תפקידו של ספר המתים על עשרות עשרות פרקיו המלאים הוראות ועצות ונוסחאות ותפילות. ממש מורה דרך מושלם לדרכו של אדם אחר מותו.

 

ומי עשיר ויוכל להרשות לעצמו גם הוצאה מהודרת של הספר בליווי תמונות בשלל צבעים, הרי זה יאחד את המועיל עם היפה, תועלת לנשמתו בנדודיה והנאה לעינו בשעת קריאה ועיון.

 

כי המתים יהללו את אוסיריס וכל יורדי דומה יעבדו לאלים.

  

ה"קא" באה לבקר את גופה.