"צפנת פענח היה מרגל היקסוסי"
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

"צפנת פענח היה מרגל היקסוסי"

אנ-תף שר המלחמה:

תבי, (מאת סופרנו)

"צפנת פענח היה מרגל היקסוסי"

 בעוד ש"הבית הגדול" החליט על עריכת הלוויה רשמית ליוסף העברי ורובם של שרי המדינה אף ישתתפו בה, יצא שר התעמולה, שונא העברים המפורסם, כהן תבי אנ-תף, בנאום חריף נגד המנוח.

 

הוא אמר:

העברים הזרים מנצלים את העדרו של מלכנו האדיר האל בן-רע, תותמוס הגדול, כדי להעלות שוב את כבודו של העברי הזה, אשר הצליח במרמתו ובעזרת שכיריו החשאיים בארמון ובעזרת אותה אישה שמשלה בנו ואשר אסור חי פרעה ובנו אוסיריס! להזכיר את שמה, להשתלט על ארץ מצרים ולחלוב שנים רבות את פרתה הקדושה.

 

והנה מלכנו הגדול בחכמתו הרבה בעלותו על כסא המלוכה חשף את כוונותיו הנסתרות של העברי הזר והדיחהו מכל מעמד בארץ. מה עשה אם כן איש זה? הוא המריד עלינו בחשאי חשאין את כל אחיו העברים והכנענים והצידונים וההיקסוסים אשר בצפון ועתה שופכים המצרים את דמם בארצות רחוקות והעברים בגושן הם אזרחים כפולים, לכאורה הם נאמני מצרים ובעומק לבם עברים הם ונאמנים למולדתם.

 

עד כה היה מורא הקסמים של יוסף זה על מצרים. מעתה והלאה הוא בן השאול וכל הרוחות הרעים יאכלוהו ויבלעוהו. עת לעשות ליוסף העברי ומצבותיו וארמונו כאשר עשינו למצבות חאטשפסות המנאפת. ימחה שמו של יוסף-צפנת-פענח מתולדות מצרים. חי פרעה!