בית שאן – מבצר צבאי
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

בית שאן – מבצר צבאי

עזה (סוכנות-הידיעות הפרעונית)

בית שאן – מבצר צבאי

 עתה, לאחר הניצחון המכריע במגידו, ניצחון המשליט את מצרים על כל ארץ כנען מותר לגלות, כי יוקם מרכז צבאי בבית-שאן.

 

בישיבת המטה הצבאי שנתקיימה לפני המסע בעזה בראשותו של תותמוס עצמו, הוחלט, לאחר דיון מדוקדק במפות הארץ, להקים את המרכז הצבאי בבית שאן, מאחר שמכמה בחינות הריהי מרכזה של הארץ, ושולטת גם על הירדן ומעבריו.

 

כעת מודיעים שכבר יצאה משלחת חיילים ומהנדסים להקים שם את המחנה המרכזי של כל הארץ.