יוסף בן יעקב מובא היום לקבורות במוף
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

יוסף בן יעקב מובא היום לקבורות במוף

המונים נוהרים מכל קצווי מצרים – ארץ גושן נתרוקנה
מבני-יעקב האבלים שיצאו למוף – עוד 30 יום לאבל הרשמי

מוף, (מאת סופרנו)

יוסף בן יעקב מובא היום לקבורות במוף

 מוף. אתמול, ארבעים יום לאחר מותו של יוסף בן יעקב, הוצגה גופתו החנוטה בארמונו ובזאת נפתח האבל הרשמי. רק ברגע הצגת הגופה פורסמה מטעם הבית הגדול אשר בתבי הודעה רשמית על מותו של מי שהיה שנים רבות מושל מצרים העליונה והתחתונה. היום בשעות הבוקר יצא מסע-ההלוויה המפואר אל הקבר אשר נחצב סמוך לחוף.

 

מארמונו של יוסף נמסרה הודעה מפורטת על סדרי ההלוויה אשר נקבעו על ידי אחיו בשיתוף עם בא-כוח השלטון המצרי במוף, שליחו המיוחד של רח-מא-רע, ראש הממשלה, והכוהן סא-קא-רע-נו מאון.

 

נודע לי, כי שלושה ימים דנו על פרטי ההלוויה, כי רבו החיכוכים בין הצדדים. אחי יוסף עמדו בתוקף על כך שעם כל הטכסים המקובלים בהלוויית גדולי מצרים לא יצורפו מנהגים הנובעים מאמונות המצרים, ולא ייזכרו שמות אלי מצרים.

 

חילוקי הדעות בלטו גם בין בניו של יוסף. בעוד שאפרים הצעיר עמד בצד דודיו, לוי ויהודה העבריים, נטה מנשה הבכור לצד אמו אסנת, אשר תבעה יחד עם כוהן און לתת כבוד לאוסיריס ואנוביס, כי אכן אין לדעתם ספק בכך שה"קא", היא נשמתו של יוסף תועלה על המאזנים בבית דינו של אוסיריס ואף תזכה בדין.

 

בשביל כבוד המת ובהתחשב בעובדה שבהליכות חייו החיצוניים לא נמנע יוסף גם בתוקף תפקידו ומעמדו מלנהוג מנהגי מצרים (כן למשל לא גידל זקן כמנהג בני שבטו), הסכימו האחים על פשרה ונקבעו סדרי ההלוויה.

 

וזו לשון ההודעה הרשמית:

"ראו הנה זה האיש אוצר בית החיים, צפנת פענח, גמר את שנותיו, שנות ברכה ושפע, שנות שובע וצדק, והוא עלה לשמים, נאסף אל השמש רע לאחר אשר שרת נאמנה את בנו של רע הוא פרעה אא-כפר-אנ-רע החי לנצח והיה לאוסיריס, והוא שרת את פרעה מלכנו מנ-כפר-רע חיים, בריאות, שפע! יהא אנוביס עמו בהישקל נשמתו על מאזני הצדק. ובזאת אנו מצווים על אבל בכל ארץ מצרים שבעים יום.

 

חתום

רח-מא-רע

ראש הממשלה"