"כל כנען תאבד למצרים"
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

"כל כנען תאבד למצרים"

מזהיר מלך ירושלים לאחר התנקשות בחייו

מאת סופרנו המדיני

"כל כנען תאבד למצרים"

שכירים נוביים המסופחים לחיל-המצב המצרי כאן פרצו אמש לארמון המלך, בזזו אותו והתנקשו בחיי המלך עבד-חיבה. פעולה מהירה של שומרי-הראש הצילה אותו. שני חיילים נתפסו. היתר נמלטו.

 

הבוקר, לאחר ההתנקשות, היה המלך סר וזעף, ונשבע לשלוח דין-וחשבון מלא על התקרית לפרעה אחנאתון, ביחד עם בקשה להחיש תגבורת לחיל-המצב.

 

"האשמה על מצרים"

אחד מיועצי עבד-חיבה, שדיבר באורח בלתי רשמי, הביע את דעתו כי האשמה להתפרעויות האחרונות בירושלים, אשר הגיעו אמש לשיאן בהתקפה על ארמון המלוכה ועל המלך, רובצת על הממשלה המצרית המרכזית שהזניחה את העניינים המקומיים עד כדי התעלמות גמורה. החיילים המצריים של חיל-המצב המקומי אינם מצוידים היטב לא במזון ולא בבגדים ציין היועץ כך שאין להם ברירה אלא לגנוב ולשדוד אם הם רוצים להתקיים. גם העובדה, כי טובי הקצינים המצריים נשלחים לעזה ולא לירושלים, אין בה כדי לשפר את המצב במקום.

 

חיל המצב הוצא

החלטת המלך לפנות בבקשה דחופה אל פרעה שישלח עזרה צבאית נתקבלה אתמול, לאחר שנציג פרעה כאן, אדיה, החליט באופן שרירותי להוציא מן העיר את רוב הכוחות של חיל-המצב הקיים. סבורים כי עבד-חיבה יבהיר לפרעה שלא רק ירושלים אלא כל ארץ כנען תאבד למצרים אם לא תגיע במהרה התגבורת המצרית שהוא מבקש להחישה.