"מצריים למצרים – מוות לעברים!"
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

"מצריים למצרים – מוות לעברים!"

המאמר שבגללו נסגר "חם-נוא-רע":

תבי, (מאת סופרנו המיוחד)

"מצריים למצרים – מוות לעברים!"

בקריאה גלויה להתמרד בשלטון הקיים ו"לשחרר" את פרעה מידי העברים, יצא העיתון של כוהני תבי, "חם-נוא-רע", במאמרו הראשי בגיליונו האחרון שהופיע.

 

וזו לשון המאמר:

"שנים על גבי שנים מזהירים אנו את העם המצרי מפני השפעתו הרעה של השבט העברי, אשר כבש לו בעורמה את ארץ גושן. חבירו אלה חדרו אלינו לאחר שגורשו בכוח, יחד עם ההיקסוסים, במלחמת-השחרור הגדולה שלנו, שמתבי יצאה. לאחר אשר הוכו העברים אחור ע"י השליט האדיר תותמוס השלישי, נסו שיטה חדשה: דרך הנשים ודרך אמונה זרה. מלכי מצרים הלכו שולל אחרי יופיין של הבנות העבריות. תאיה, ואחריה נפרתיתי, השתלטו לגמרי על חצר המלכות. הן החדירו לתוכה את כוהני העברים מגושן. הן מסרו את ילדי המלכים המצריים בידי מורים מגושן. וכך קם והיה הדבר המבהיל הזה: מלך מצרי, עול-ימים, מעז להרים את ידו על אלי אבותיו: על אמון ועל רע ועל חתור ועל אוסיריס. ברגע אחרון זה אנו פונים אל בני העם המצרי בצפון ובדרום:

 

מצרים!

עמדו על נפשותיכם. הלא הן ה"קא" ועל ה"בא" שלכם. התייצבו להגנת אלוהיכם. ההיקסוסים באים עלינו בדרך חדשה. העברים המרידו עלינו את כל עמי אסיה ורוצים לכבוש את מצרים בעזרת אלוהיהם.

 

הצילו את מצרים! מצרים למצרים! כל האלים יעמדו לימינכם!

 

מוות לעברים בארץ גושן ולסוכניהם במקדשי מוף ואון!

 

הקץ לשלטון הנשים הכנעניות בארמונות פרעה! נשחרר את אמנחותפ הרביעי, הילד, מידי המכשפים העבריים!

 

לא יהיה אל אחד במצרים. הצילו את מצרים מידיו!"

 

כידוע נסגר העיתון בשל המאמר הזה, למחרת יום הופעתו.