ראש המורדים בכנען נתפס... ושוחרר
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

ראש המורדים בכנען נתפס... ושוחרר

חנאתון, 14 מכיר, (סוכנות הידיעות הכנענית)

ראש המורדים בכנען נתפס... ושוחרר

לביה שליט שכם, ראש תנועת המרד נגד מצרים בכנען, נתפס היום ושוחרר. גם דבר תפיסתו וגם דבר שחרורו גרמו להפתעה ניכרת.

 

הבוקר השכם יצאו ממגידו כארבעים חיילים חמושים יפה, בכמה קבוצות קטנות, בתורם אחרי מזון. לפתע הותקפה אחת הקבוצות האלה מן המארב בידי כעשרים וחמישה מאנשי חבירו, בהנהגת לביה עצמו. יתר החיילים חשו לעזרת הנתקפים, ונתפתח קרב שבו הובסו המורדים. לביה נשבה והובא בפני מלך בירידיה במגידו.

 

הטקס במחצית הדרך

בירידיה הודיע לנציב המצרי במגידו שהוא שבה את לביה, והמצרים פקדו להסגיר את השבוי לזורטה מלך עכו כדי שישלחנו למצרים בדרך הים. רץ במרכבה נשלח לעכו ובידו הוראות אל המלך זורטה שייפגש עם המלך בירידיה בחנאתון, מחצית הדרך בין מגידו לעכו, ושיהא מוכן לקחת לידיו את לביה השבוי. שעתיים אחר הצהרים נפגשו שתי החבורות בחנאתון, והשבוי הועבר כדין מיד ליד, בליווי איחולים ומחמאות לרוב משני הצדדים. לאחר שנסתיים הטקס, נפרדו שני המלכים איש איש לעירו.

 

לא עברה אף מחצית השעה, ולביה היה שוב חפשי.

 

עברו של זורטה

עדיין אין לדעת אם שחרורו של מנהיג המורדים נעשה כתוצאה מהסכמה סודית בינו לבין זורטה, או כתוצאה מתשלום דמי-כופר לזה האחרון. בכל אופן זוהי הפעם השלישית שמלך עכו הניח לאויב מצרים שיחמוק מידיו. לעומת זאת, ברוב-רובם של המקרים נוהג זורטה הערמומי בהתאם להוראות המצרים, ועל ידי כך שומר הוא על חינו שלא יסור מאת פרעה.

 

"הדבר המביא אותנו במבוכה עד כדי ייאוש", אמר היום דובר מצרי רשמי, לאחר מעשה לביה, "הוא זה: באותם המקרים המעטים-ביותר, שבהם מפר זורטה את ההוראות המצריות, תמיד כרוכים הדברים באחד מראשי המורדים. הדבר שהיינו רוצים לדעת הוא באיזה צד נמצא מלך-עכו זה".