נהרגו שני בני אפרים בפשיטת-נפל בארץ כנען
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

נהרגו שני בני אפרים בפשיטת-נפל בארץ כנען

גזר, (סוכנות הידיעות הכנענית)

נהרגו שני בני אפרים בפשיטת-נפל בארץ כנען

שנים מבני אפרים העברי ממצרים, עזר ואלעד, ניסו לכבוש את מבצר גת והוכו מכה ניצחת. שניהם נפלו בקרב. משמונים אנשיהם שהשתתפו במבצע התקפת הנפל, לא נותרו בחיים אלא עשרה.

 

בני אפרים יצאו לפשיטה זו מתוך הנחה שזוהי השעה הכשרה ביותר לתקוע יתד בארץ האבות, מאחר שאזור שכם נמצא כמעט כולו בידי העברים, והוא הדין לגבי הישובים בית-אל ושילה. כן היו סבורים שיש לבוא לעזרת העברים שבארץ כנען לפני שישתלטו על הארץ החורים או החיתים. עזר ואלעד יצאו ממצרים לארץ כנען ביחידות מצריות, כאילו לעזרת הצבא המצרי; אולם בהגיעם לכנען, באו בקשר עם החבירו והמלכים המתמרדים, ובעיקר מלכיאל מלך גזר הנוטה יותר ויותר, כידוע, לצד אלה שמרדו במצרים.

 

"אין לדחוק את הקץ"

בשעתו יעץ מתושלח בכור אפרים לעלות ארצה בדרך עקיפין ולחדור לתוכה מן המזרח דרך הירדן; אולם עזר ואלעד בחרו דווקא בדרך הקצרה. דברי ביקורת על כל הפעולה הזאת הושמעו בשעתו מצד בית לוי שאינם גורסים את השיבה לארץ כנען בשעה זו. טעמם הוא שהדבר עשוי להתפרש כמעשה עוין לגבי מצרים, וכן שהמבוכה השוררת עתה בכנען אינה נוחה לביצוע רעיון השיבה. כאשר נודע דבר מפלתם של עזר ואלעד, הגיב קהת בן לוי בקיצור נמרץ: "ידע מעתה כל בית יעקב: אין לדחוק את הקץ".

 

בינתיים פרסם בית אפרים הודעת-אבל על נפילתם של עזר ואלעד. ההודעה מסתיימת בהבעת צער על ששני בני אפרים אלה נתנו יד למרד השלטון המצרי בכנען דווקא בשעה זו, שבית פרעה התקרב כל-כך לאמונת יעקב.