השפעת העברים על מצרים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

השפעת העברים על מצרים

מאת: אאהמס הסופר מאון

השפעת העברים על מצרים

עם כבוש כנען וסוריה בידי המלכים הקודמים, הוברר לנו שתרבות ארצות אלו עלתה על זו שלנו בכמה ענפים. בארכיונים המלכותיים בתבי יוכל החוקר לעמוד על ההערצה שחש הסופר, עת מנותו את שלל מגידו (בימי תותמוס ג'): מרכבות מוזהבות, מרכבות כסופות, צבועות, אריגים, מרבדים וכד'. אמני כנען הדהימו את אבותינו בעושר יצירותיהם והדרן. לאחר התמיה בא הלימוד; וכיום אין כל סבה לאומנינו להתבייש בפני רבותיהם. אולם אל לנו לשכוח: רבות למדנו מהסורים.

 

לאחר מלחמות, כאשר שב השלום לשכון בסוריה ובכנען, הפכו קשרי המלחמה לקשרי ידידות; שני הצדדים העריכו יפה את התועלת שתצמח לשניהם. כנען סיפקה לארצנו מזון, ובייחוד מיני תבואות, (סבת המחסור בארצנו היא התמעטות המעמד החקלאי). אולם לא לבד על הלחם יחיה האדם, והלחם לא היה מצרך-היבוא היחידי. בתקופת מאה השנים של שלום הובאו נשים סוריות ועבריות רבות לארצנו, כפילגשים וכנשים. ותיזכר מכאן אמו הנערצה של מלכנו היא הנסיכה הכנענית תאיה. לבד מהנשים הובאו גם אלפי שבויים סוריים, אשר נבחרו לכך הודות לתכונותיהם המיוחדות: יופי (למשרתים) או כשרון (אומנים וחרשים). הם הובאו ע"י המעמדות הגבוהים ונשתכנו בבתיהם. אם נוסיף להשפעתם הם גם את השפעתם החזקה של שכנינו העברים בני יעקב מארץ גושן, יתברר כי השנויים אשר חלו ברעיונות, בטעם, בלשוננו הלאומית ובאורח חיינו היום יומי לזכותם הם נזקפים.

 

יש לציין כי הטיפוס המצרי נשתנה בעקב הדם הנכרי הזורים בעורקיו. די להשוות פסלים מדורות ראשונים אל אחד מנסיכי המלכות כדי לחוש בשנוי העצום. בני-זמננו עדינים יותר, תווי-פניהם רכים ונאים, בניגוד לקלסתר העתיק, שהנו ישר בקויו וגס, ומביע כוח, עצמה ופראות.

 

הסגנון הספרותי הכבד של השושלת החמישית הומר הודות להשפעה החזקה, בסגנון עשיר, קל ושוטף. מושג היופי בספרות ובאמנות בימינו, יש לו צורה שונה לגמרי מהצורה העתיקה. אבותינו עסקו בעיקר במאורעות, הציירים והסופרים היו יציבים וקפואים. בני זמננו פונים אל רגשות האדם כפי שהם מתבטאים בתנועות גופו. שובה את הלב מידת החיים בציורים אלה, הנשמה המפעמת בהם. נערה רקדנית הנמצאת במצב של "גשר", כשגופה הגמיש מתוח ומאומץ, תינוק שהוזנח לרגע ע"י אומנתו והוא מייבב מרה החיים עצמם מציצים אלינו מסגנון הציור הנוכחי.

 

כבר הזכרתי את הסגנון הספרותי השונה; עלי עוד להדגיש, כי בעקב קשרי המסחר הנרחבים שלנו נוצרה ספרות ההרפתקאות, המוכרת בודאי למרבית קוראי.

 

אורח החיים היום-יומי גם הוא לבש צורה חדשה. הרם עיניך מהכתב, קוראי, והסתכל על רהיטי חדרך. תיווכח כי שונים הם לחלוטין מרהיטי אבותיך. נצדק באם נאמר, שההשפעה הסורית בענפי הזיגוג, הלבוש, התספורת, הריהוט והציור דחתה את הצורה המסורתית הנוקשה והכבדה, והשליטה סגנון קל יותר, השובה את העין בשלל צבעיו.

 

מפי כהן צעיר מאון שהתמחה בבעיות לשון שמעתי שעד כה חדרו למעלה מאלף מלים עבריות לשפה המצרית ומצרים רבים אינם יודעים כלל באיזו מידה מדברים הם עברית. והרי לפניכם רק מעט מזעיר מהשפע הרב הזה: קם (קמח), כרמו (כרם), שפת (שפה), נב (ענב), סבא (צבא). ולא רק באוצר המלים, כי אם גם בצורות דקדוקיות חדרה ההשפעה העברית כגון הסיוע לשם עצם במין נקבה.

 

ואם נוסיף לכל אלה את האמונה באל אחד שמקורה בארץ גושן ניווכח לדעת מה עצומה השפעת כנען והעברים על תרבותנו.