המצב בחזיתות המלחמה בכנען
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

המצב בחזיתות המלחמה בכנען

המצב בחזיתות המלחמה בכנען

בצפון

האמורים, בשיתוף פעולה עם החתים, הצליחו ללכוד את כל השטח מהר הלבנון ועד לארץ החתים חוץ משלשה גושי התנגדות של ערים שנשארו עדיין נאמנים למצרים, וגם התנגדות זו מתפוררת במהירות בלתי צפויה לגמרי. עם כבוש צמר ע"י המורדים עוברת נקודת הכובד של ההגנה המצרית לגבל ובירות. אבל גם הערים הללו לא תחזקנה מעמד לאורך ימים בלי תגבורת ממצרים.

 

צפון

 

בדרום

המאבק העיקרי בין אנשי מצרים לבין המורדים מתנהל עכשיו בזירה הדרומית, באווירה של מבוכה וחשדנות הדדית. יום יום מתגלים מקרים נוספים של בגידה, שוד ורצח בקרב אנשי המקום והפולשים-החבירו ושל מעילה ושחיתות בקרב הפקידות המצרית. פרעה מקבל מכתבים סותרים, כשכל שליט דורש עזרה צבאית מידית נגד יריבו "הבוגד", ומתוך אי-יכולת (או אי-רצון) להבדיל בין האמת ובין השקר מחליט פרעה לא לשלוח שום עזרה לא לזה ולא לזה. המרד מתפשט. החבירו ממשיכים לחדור ארצה ולכבוש את ערי פרעה ואין מי שיעמוד בפניהם.

 

 

דרום