מה מתחדש במערב
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

מה מתחדש במערב

כ"ה בכסלו 2490 ליצירה

מאת סופר מיוחד

מה מתחדש במערב

מבצר טרויה

מבצר טרויה עודנו  משמש כחיץ העיקרי בין היוונים לבין הארצות השוכנות לחוף הים באסיה הקטנה. בכל פעם שמנסים האכיים (שהם היום השבט המתבלט ביותר שבין היוונים) לזכות במדרך כף-רגל לאורך החוף הזה, הרי הם נתקלים בכוחותיהם של בני טרויה או של בני  הערים הסרות למשמעתה ונהדפים.

 

מלך טרויה

מלך טרויה צובר לעצמו עושר רב הוא מתחרה בזאת אפילו בעושרה של מיקינה. מקור-ההכנסה העיקרי שלו הוא המס הכבד שהוא גובה מכל הספינות העוברות במיצר הלספונט. את ההכנסה הזאת הוא משלים משלושה מקורות נוספים:

א. המס מן הערים הכפופות לו;

ב. התמורה שהוא מקבל, בעיקר מן החתים, בעד הסיוע הצבאי מצדו;

ג. המסים שהוא גובה מן הסוחרים המשתתפים ביריד השנתי שבשפלת טרויה. נוסף לכל אלה מקיימת טרויה יחסי-מסחר הדוקים עם מצרים.

 

ספינה טעונה יין

ספינה טעונה יין, חרבות, סוסים לבנים וזהב מתראקיה ומפאוניה עוגנת עתה בנמל טרויה, כשהיא ממתינה לרוח המתאימה כדי להמשיך במסעה מזרחה, לים האוכסיני. מגמתה היא פפלגוניה, אשר שם תפרוק את המטען שהיא מובילה עתה, ותטען במקומו עצים, כסף, ארגמן וחמורי-בר לארצות המערב ולמצרים.

 

כלי-חרס מרוטים

כלי-חרס מרוטים ממיקינה זכו לשוק מצוין במערב. מיקינה הצטיינה תמיד בתעשיית-החרס שלה אפילו בימים שבהם עדיין היו הציורים פשוטים והצבעים כהים. היום תפסה מיקינה מקום בראש כל הערים היווניות בייצור כלי-חרס מרוטים, מקושטים בציורים על נושאים מן הטבע. מיקינה מנהלת מסחר פורח עם מצרים; זו שולחת אליה, תמורת כלי-החרס זהב וכלי-זהב בכמויות גדולות.

 

התנועה הרבה

התנועה הרבה בכביש מיקינה-קורינתוס הניעה את המלך שיצווה על סלילת דרך חדשה, דרך תניאה. הדרך הנוכחית עוברת בקליאונה. כן דנה הממשלה בסלילת דרך בין קליאונה ומיקינה שתקל מעל מעמסת התנועה בחלק הזה של הכביש. הדרכים נסללות באבן סיד, שהוא חומר מאריך ימים במיוחד.

 

האמצעים לרשות הממלכות היווניות

האמצעים העומדים לרשותן של הממלכות היווניות הקטנות הנם מצומצמים מכדי לאפשר מפעלי ענק כגון התעלה, המקשרת במצרים את היאור עם ים סוף. אילו הייתה יוון מאוחדת כולה ונתונה לשלטונו של שליט אחד, ואילו היה ברשותו של השליט הזה כוח-אדם של עבדים, כגון זה העומד לרשותו של פרעה רעמסס כי אז בודאי לא היה זה דבר מסובך במיוחד לחפור תעלה לרוחב לשון-האדמה של קורינתוס, ועל ידי כך לחבר את הים המזרחי אל הים המערבי ולשפר לאין שעור את דרכי המסחר של יוון. אולם שני הדברים האלה אינם אלא כבחינת "אילו".

 

פלופס מלך מיקינה

פלופס מלך מיקינה והמלכה היפודמיה מודיעים על הולדת בנם ויורשם, שהם קראו לו בשם אתריאוס.