חיי משה בן עמרם
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

חיי משה בן עמרם

חיי משה בן עמרם

משה איש האלוהים איש עניו הוא עד מאוד וכל המאמצים להציל מפיו דברים על ימי חייו עלו בתוהו. "חיו מתחילים רק עתה, אומר איש האלוהים וחיי-חייכם, ועיניכם תראינה אותם".

 

 

אביו המורה עמרם

על חדשי חייו הראשונים תספר לנו מרים אחותו, אשר בת עשר הייתה בהוולדו. הימים ימי גזירת "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו". עמרם האב משבט לוי היה ומורה בבית ספר לעברים אשר ברעמסס. והוא מקריא בפני תלמידיו מגילות עתיקות על אלוהים שברא את העולם ועל אדם וחוה ועל המבול ונוח איש צדיק ועל האבות וסיפורי חכמת יוסף. וילדי ישראל מאזינים וכל אחד מהם רוצה להיות יוסף.

 

בינת-ענת

אך הנולד בבית-עמרם מחיק יוכבד האם, לא ישמע דברי תורה מפי אביו. שלשה חדשים תטמינהו אמו ולא תוכל עוד. ואז ארע אותו דבר אשר דורות יספרו עליו. אמו הפקירה את הילד בתיבת גמא ביאור ומרים עמדה מרחוק לראות מה יעשה בה. והנה ירדה בינת-ענת בת פרעה רעמסס ליאור ומשתה את התיבה. וודאי ידעה בת אם כנענית זו שילד עברים הוא זה, על כן שלחה את אמתה לקחתו.

 

ואז פעלה מרים בת העשר.

העיזה וניגשה אל בת פרעה והציעה לה מינקת עבריה. וראה זה פלא: בת פרעה הסכימה והילד נמסר ל... אמו יוכבד להיניקו ורק זאת התנתה בינת-ענת – הבן יוחזר לה לכשייגמל ושמו יהיה מו-שה פירושו במצרית: מי היאור. חייכה מרים ואמרה: ובלשוננו פירושו נמשה, יהיה כדבריך. ויהי שמו משה.

 

וכעבור שנתיים נמסר הילד לבינת-ענת בת פרעה. ורק יוכבד האם מאנה לקרוא לה בינת-ענת על שם אלילה כנענית וקראה לה בת-יה.

 

משה בן י"ג

בארמון פרעה חונך משה הנער בידי חרטומים ונכנס לחדרי חדרים של כל המדע המצרי. רק מפי בינת-ענת למד לדעת בהיותו בן שלש עשרה, שהוא בן עברים, ובסתרי סתרים הובא לבית עמרם ויוכבד, לבל ייוודע הדבר.

 

משה שליט בכוש

בימי התבגרותו ארעה התמרדות כושים בחבש. רעמסס שגר משלחת צבאית והעמיד את משה הצעיר בראשונה. שנים מספר עשה משה בכוש ושלט שם מלכות מצרים. ואף אישה נשא שם בת מלכים ושמה תרביז.

 

בין אחיו

 בשובו מכוש והוא תקיף ומנוסה ובעל שם בארץ, אז, דווקא אז, יצא לראות את אחיו בגושן, ואז ארע אותו דבר אשר זעזע את ארץ גושן והביא תמורה בחייו של משה. הוא ראה נוגש מצרי מכה איש עברי ולא הרבה מחשבות. הרג את המצרי. ושני עברים והם בני שוטרים מבני ישראל ראוהו והביאו הדבר לבית פרעה. משה ברח לארץ מדין.

 

משה במדין

מי שהיה בן מאומץ בבית פרעה ושליט בכוש נעשה רועה צאן במדין. ואשר נשא שם, את בתו של יתרו, צפורה, ואף שני בנים נולדו לו שם.

 

שנים רבות מהלך היה משה במדבריות מדין, אולם מעטים היודעים מה המחשבות אשר חשב בבדידותו שם ומה מראות אשר ראה.

 

משה איש האלוהים

ורק זאת יודעים ברבים, כי בעקבות נדודי מדבר אלה, הופיע פתאום משה ולא שופט עוד ולא איש צבא, ולא חכם חרטומים ולא רועה צאן, כי אם כל זאת יחד ומשהו רב מזה, עליון מזה: איש האלוהים, נביא.