מצרים הייתה ללעג בגויים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

מצרים הייתה ללעג בגויים

שער המטבע המצרי ירד פלאים;
סחר החוץ מתערער

מצרים הייתה ללעג בגויים

גושן. – מפי סוחרים שהגיעו לכאן זה עתה נודע כי שמע מכות מצרים האחרונות עשה לו כנפיים בכל רחבי תבל. מאשכנז ריפת ותוגרמה, מפתרוסים וכסלוחים, מלוד עונם, מאילת וכפתור הגיעו וממשיכים להגיע הדי הצחוק והלעג אשר זכתה להם מצרים בשל מכות אלו. סוחרים אלה מציינים כי השמועות גרמו נזק עצום לקשרי החוץ והמסחר של המצרים, וכי בחצרות המלכים השכנים החלו להתייחס בזלזול לכוחה של מצרים. הדרישה לסחורות מצריות פחתה עד להדהים, בשל החשש להיותן מנוגעות במדווי מצרים ובמכותיה. גם שער המטבע המצרי ירד פלאים, והוא נמכר בשווקים בחצי-חינם.

 

השמועה מוסיפה ואומרת כי ספינות הפולשים מגויי הים אשר אמרו לנחות במצרים נסו משם מפחד המגפות. מנלאוס, אחד מסרני כפתור, הצהיר כי מוטב לו לטבוע במצולות ים בין אחיו הגיבורים מאשר לכבוש ארץ מוכת שחין וכינים. לאחר זאת הפנו הכרתי והפלתי את אניותיהם לארץ כנען, ושם נחתו.