כבוד לזכר שתי המיילדות
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

כבוד לזכר שתי המיילדות

כבוד לזכר שתי המיילדות

מבית מרים נמסרה לנו לפרסום ההודעה הבאה:

"הערב לפני רדת השמש, תתאפסנה בבית חור משלחות נשים מכל בתי אב, כדי לעלות לקברותיהן של המיילדות שפרה ופועה, ולחלוק להן כבוד לפני עזיבתנו את מצרים".

 

עד כאן לשון ההודעה.

 

כזכור שפרה ופועה אלו הן שתי המיילדות העבריות שבהיגזר הגזרה על המתת בני העברים צוו על ידי פרעה, הוא רעמסס השני להמית על האובנים את כל הבן הילוד. אך שפרה ופועה יראת אלוהים הייתה בלבן ולא יראת אדם, ולו יהי זה פרעה השליט העריץ, והן לא זו בלבד שלא עשו כמצוותו אלא שהערימו עליו והוליכוהו שולל. כי כאשר ראה פרעה שהעם עוד פורץ ורב מיום ליום קרא למיילדות בחמה לדין על אי מלוי הפקודה. אך שפרה ופועה התחכמו לו באומרן: "לא כנשים המצריות העבריות כי חיות הנה, בטרם תבוא אליהן המיילדת ויילדו". המיילדות הוליכו את פרעה שולל וה' העניק להן כגמולן, כי בזכות צדקתן הגדולה להציל את בני עמם היטיב עימהם אלוהים במה שהיטיבו הן עם אחיהם – בנה להן בתים ויתן להן פרי-בטן, כי עקרות היו פועה ושפרה עד הנה.