הפיקוד הצבאי בידי צעיר
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הפיקוד הצבאי בידי צעיר

יהושע בן נון משבט אפרים בן כ"ה נתמנה לראש המטות

הפיקוד הצבאי בידי צעיר

סוכות. – תמיהה רבה עוררה במחנה ישראל הידיעה שמשה מסר את ארגון היחידות הצבאיות של המחנה בידי איש בלתי-נודע עד כה ונוסף לכך צעיר לימים. המדובר הוא ביהושע בן נון משבט אפריים. הוא היום בן עשרים וחמש בסך הכל.

 

כידוע נהנו בני אפריים מזכויות מסוימות, ירושה מיוסף אביהם הגדול, ולא עבדו עבודת פרך. הותר להם לחיות משרידי הרכוש הרב שנשאר בבית יוסף, בעיקר רכוש באדמות. אך אם בעבר עוד היו משבט אפריים גם קצינים בצבא המצרי, בימי רעמסס נשללה מהם זכות זאת. נון השתתף עוד בקרב המפורסם ליד קדש. כנראה שהוא הדריך בסתר את בנו יהושע בתורת הצבאיות.

 

בכל זאת מביטים זקני העם והנשים בחרדה מסוימת ובלי אימון רבבות פיקודי השבטים ותמהים הם מה ראה משה לבחור בו דווקא. באותו נער כמעט. אולם אחרים רואים הזה דווקא צירוף נאה של מנהיג בא בשנים השקול בדעתו ובעל תבונה רחבה ועמוקה עם מפקד צעיר ונועז.