ערב רב מצטרף
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

ערב רב מצטרף

ערב רב מצטרף

סופרנו מוסר: מלבד ששים ריבוא מבני ישראל היוצאים מצרים נלווים אלינו בדרכנו החדשה עוד אלפים ורבבות ערב רב, בני שבטים ולאומים שונים, המבקשים בדרך זו לברוח מעול השעבוד.

 

ערב רב זה מורכב משבויי מלחמה שהובאו על ידי מלכי מצרים בדורות האחרונים, מבני דלת העם במצרים אשר מכרו את עצמם לעבדים בשנות הבצורות והרעב הפוקדות לרוב את מצרים, וכן ממנחת-עבדים שנשלחה למלכי מצרים מהנציבים והמלכים אשר תחתיהם, מס עובד לפרעה. ערב רב זה כולל גם את שרידי ההיקסוסים – מלכי הרועים אשר שלטו במצרים עד ימי פרעה רעמסס.

 

לעת עתה, מוסיף סופרנו, לא נקבעה עמדה ביחס לערב רב זה, וימים יגידו.