פרעה מזעיק את יועציו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

פרעה מזעיק את יועציו

ראש החרטומים פורץ בבכי:
"הצילו את מצרים – הוציאו את ישראל"

פרעה מזעיק את יועציו

נא אמון, 13 לחודש האביב (הוא ירח פאוני בלוח המצרי).

 

התייעצות דחופה שנערכה בארמונו של פרעה מרנפתח הכריעה את הכף לטובת שילוח בני ישראל ממצרים.

 

על התייעצות זו, שעברה באווירה מתוחה ביותר ושבה השתתפו כל השרים, היועצים והחרטומים נודעו לסופר "דברי הימים" הפרטים הבאים מפי חוגים מקורבים לארמון:

 

נוב קאו רע, שר הצבא, מסר בפגישה זו שלפי מיטב ידיעתו מתכוונים בני ישראל לעלות על ארץ כנען ולכבשה בסערה, סברה המתאשרת על ידי הקשרים שנתגלו (והוכחו) בין משה ובין קבוצות מבני אפרים ואשר שוכנים בסביבות צידון ודרומה משם, והם הם הסא-גז אשר הטרידו את מצרים עוד מלפני שנים רבות.

 

פתח באו נפר, אחד מזקני החרטומים, קבל מר על הנזק שהביאו מכות מצרים לכלכלה, לגאווה הלאומית ולאמונה הדתית של ההמונים, שבלעדיה לא ייתכן קיומו של בית המלוכה. הוא הציע כצעד ראשון לשלח את בני ישראל לחופשי אל מחוץ לגבולות מצרים, כדי להרחיק את סכנתם המוחשית. "בטוחני" – אמר פתח באו נפר – "כי מלכנו האדיר מר-נפתח ישכיל לרדוף אחריהם במדבר ולהכריתם לפי חרב כמיטב המסורת המצרית".

 

פתח מס, ראש החרטומים, הזכיר את מצבה הקשה של מצרים בלאו הכי, נוכח איומיהם של הלובים ומרמיואי מלכם, ופרץ בבכי מר: "הוציאו את ישראל, הצילו את מצרים!"

 

מפנה מפתיע בפגישה חל כאשר שליח פרוע שער התפרץ ללשכה והודיע על מכת בכורות המשתוללת בכל רחבי המדינה. פה אחד החליטו הנוכחים לשלח את ישראל בכל מחיר אשר יושת, ורץ מהיר נשלח להזמין את משה ואהרון כדי לדון על תנאי היציאה.

 

פרעה מרנפתח הבן ה- 13 של רעמסס ב'