סוכות... סוכות... סוכות...
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סוכות... סוכות... סוכות...

מה תעשה בה במדבר?

סוכות... סוכות... סוכות...

 

בנות ישראל!

הרמנה את כלי מצרים אשר בידכן תרומה כל כלי הכסף והזהב יבואו אל אהל

 

בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה

 

                                                    

 

 

תמורת התרומה יקבל כל איש:

- נעלי עץ אשר לא יבלו

- שמלות בד אשר לא יקרעו

- נאדות עור אשר לא יתבקעו

 

באלה תצטייד ישראל לקראת מסעותיך