שבילי התנ"ך - פרקי המקרא, פרשנות, מדרשים, קריאה בטעמים, מאמרים, מפות, ציורים וחומרי עזר כסדר המקרא
פירוש על דברי הימים / מיוחס לאחד מתלמידי רבי סעדיה גאון

מאמרים לפי סדר הפרקים
דברי הימים א' ה: מלחמות דוד מלך ישראל / ברוך קנאל
דברי הימים א' יט: מלחמות שאול ודוד / ברוך קנאל
דברי הימים א' יט: מערכות דוד נגד אמון - ארם / שרגא גפני
דברי הימים א' כד: משמרות העבודה שבמקדש / יהודה איזנברג
דברי הימים א' כד-כה: עבודת הלוויים במקדש / יהודה איזנברג
דברי הימים א' לו: הרקע ההיסטורי להכרזת כורש / ד"ר שמואל אברמסקי
דברי הימים ב' א: גניזת כלי המקדש / חיים מ. י. גבריהו
דברי הימים ב' ו: תפילת שלמה - רטוריקה והשפעתה / עמיחי נחשון
דברי הימים ב' ח: שלמה ובת פרעה / יהודה איזנברג
דברי הימים ב' י: עצת הזקנים ועצת הילדים / יהודה איזנברג
דברי הימים ב' יא: פלישת שישק במקרא / יהודה אליצור
דברי הימים ב' כ: קרב יהושפט / צבי אילן (pdf)
דברי הימים ב' כו: בחקר המקרא / א"ל מהרשק
דברי הימים ב' כד: מערכת הכספים של בית המקדש / יהודה איזנברג
דברי הימים ב' כז-כח: אחז מלך יהודה / יהודה איזנברג
דברי הימים ב' כט: חנוכת המקדש בימי חזקיהו / יהודה איזנברג
דברי הימים ב' ל: פסח חזקיהו / יהודה איזנברג
דברי הימים ב' לב: מתי נחצבה "נקבת חזקיהו" ומקומם של בין החומותיים והמכתש / אשר גרוסברג (pdf)
דברי הימים ב' לב: כיצד התכונן חזקיהו למצור סנחריב? / אשר גרוסברג (pdf)
דברי הימים ב' לב: בימי חזקיהו מלך יהודה / ב"צ לוריא (pdf)
דברי הימים ב' לב: מסע סנחריב לארץ יהודה / ב. מזר
דברי הימים ב' לג: סנחריב עולה על ירושלים / יהודה איזנברג
דברי הימים ב' לג: תפילת מנשה מלך יהודה, מתוך הספרים החיצוניים - בתרגום פרנקל
דברי הימים ב' לד: לא תראינה עיניך בכל הרעה / יהודה איזנברג
דברי הימים ב' לד: מציאת ספר התורה בימי יאשיהו / יהודה קיל
דברי הימים ב' לד: שפן - סופר המלך / ב"צ לוריא