יעוץ רוחני ראשוני לצעיר דתי בעל דחפים הומוסקסואליים / ד"ר יואל ב. ולוולסבי, הרב ד"ר דב ב. ווינשטיין

אסיא - הלכה ורפואה

ASSIA - A Journal of Jewish Ethics and Halacha עורך: ד"ר מרדכי הלפרין