מאיר אוריין / ר' מנחם מנדל מקוצק
מנחם מנדל זצלה"ה מקאצק / אמת ואמונה
מאיר אוריין / דרכה של קוצק (pdf) הוצאת ראובן מס
הרב ד"ר יצחק אלפסי / רבי ישראל בעל שם טוב - חייו ותורתו
ד"ר יצחק אלפסי / ר' נפתלי צבי מרופשיץ וצדיקי הדור
מ. ש. גשורי / הבעש"ט - מפענח הניגון החסידי
ד"ר ש. א. הורודצקי / ר' לוי יצחק "הרב מברדיטשוב"
הרב שלמה יוסף זוין / דמות הפלאים של בעל ה"תניא"
הרב שלמה יוסף זווין / ר' שניאור זלמן מלאדי הרב בעל ה"תניא"
אברהם כהנא / ר' ברוך בר' יחיאל ממזיבוז
אברהם כהנא / ר' דוב המגיד ממיזריטש
אברהם כהנא / ר' יעקב יוסף כ"ץ - בעל "תולדות יעקב יוסף"
אברהם כהנא / ר' ישראל בעש"ט
אברהם כהנא / ר' לוי יצחק מברדיטשוב - בעל "קדושת לוי"
אברהם כהנא / ר' ליב בן שרה
אברהם כהנא / ר' מנחם מנדיל מוויטבסק - בעל פרי הארץ
אברהם כהנא / ר' משה חיים אפרים ב"ר יחיאל - בעל "דגל מחנה אפרים"
אברהם כהנא / ר' נחמן מברסלב ותלמידו ר' נתן
אברהם כהנא / ר' שניאור זלמן מלאדי - בעל "התניא"
אברהם כהנא / ר' פנחס מקוריץ
נתנאל לדרברג / מיהו הבעש"ט? פרק מהספר "סוד הדעת" (pdf) הוצאת ראובן מס
בצלאל לנדוי / רבי יעקב אריה מראדזימין
בצלאל לנדוי / ליכודם של תלמידי הבעש"ט
בצלאל לנדוי / רבי ישראל מראזין - תפארת שבמלכות
ד"ר דב נוי / אגדות הבעש"ט
אהרון הלוי פיצ'ניק / המגיד הגדול ממזרץ ורופא המלך
ד"ר דוד פלוסר / משמעות סיפורי רבי נחמן מברסלב לדורנו
אדמו"רי החסידות - ביוגרפיות קצרות לגדולי החסידות לדורותיהם, ורשימת ספריהם העיקריים - באנציקלופדיה יהודית דעת