שבילי התנ"ך - פרקי המקרא, פרשנות, מדרשים, קריאה בטעמים, מאמרים, מפות, ציורים וחומרי עזר כסדר המקרא
לפני היות מלך - עיונים בספר שופטים / יהודה איזנברג
שאלות לעיון בנביאים ראשונים - שופטים / יששכר יעקבסון
שיר לשינון שמות השופטים
גבולות הארץ מהתנחלות השבטים וראשית המלוכה / פרופ' יוחנן אהרוני

מאמרים לפי סדר הפרקים
שופטים - מבוא כללי
שופטים א: חכמות נשים בנתה ביתה - מקומה של האישה בחברה המקראית / יהודה אליצור
שופטים ב: זהותו של אליהו התשבי - בעקבות הכתובים והפרשנות המסורתית / דליה חשן
שופטים ג: הסיפור על אהוד בן גרא בספר שופטים (קטעים) / משה גרסיאל
שופטים ג: פשוטו כמשמעו - תגובה למאמרו של משה גרסיאל / חיים ראם
שופטים ג: אהוד בן גרא / יהודה איזנברג
שופטים ג: פרשת אהוד בן גרא / יהודה אליצור
שופטים ג: מלחמת אהוד: "השעירתה" ו"מעברות-הירדן" / י. ברסלבי (pdf)
שופטים ג: פשוטו כמשמעו של הסיפור על אהוד בן גרא / חיים ראם (pdf)
שופטים ד: לפרשת חצור / יהודה אליצור
שופטים ד: מלחמות חצור ביהושע ושופטים / יצחק ספיר
שופטים ד: דברי הימים - חדשות העבר / גיליון מס' 14 (קבוצת מאמרים) / ישראל שייב
שופטים ד-ה: דבורה, ברק וסיסרא / יהודה איזנברג
שופטים ד-ה: מלחמת סיסרא בשעת ליקוי חמה / יעקב בן שלמה זלוטניק
שופטים ה: שירת הים ושירת דבורה - השוואה ספרותית שירית / חיים הבלין
שופטים ה: אם סיסרא בשירת דבורה (קטעים) / ויליאם ג 'אורברוק
שופטים ה: האשה הנשקפת בעד החלון / שולה אברמסקי (pdf)
שופטים ו: תפיסת ההיסטוריה בתנ"ך / יהודה אליצור
שופטים ו: זהותו של אליהו התשבי - בעקבות הכתובים והפרשנות המסורתית / דליה חשן
שופטים ו-ח: מלחמת גדעון / יהודה איזנברג
שופטים ו-ז: מלחמת גדעון במדין / א .מלמט
שופטים ו-ז: מלחמת גדעון במדיינים - מלחמת יושבי הקבע בנוודים / ד"ר יוסי שפנייר
שופטים ז-ח: דברי הימים - חדשות העבר / גיליון מס' 15 (קבוצת מאמרים) / ישראל שייב
שופטים ט: הלוך הלכו העצים / ...יהודה אליצור
שופטים ט: המבנה והרטוריקה של משל יותם / יוסף צמודי
שופטים ט: סיפור אבימלך / אלישיב אורן
שופטים י-יב: יפתח בדורו כשמואל בדורו / יהודה אליצור
שופטים יא: לא נודע שמם / חפצי רובלין
שופטים יא: דיפלומטיה ואסטרטגיה בשתי מלחמות בבני עמון / חיים גלעד
שופטים יא-יב: יפתח / יהודה איזנברג
שופטים יג: וילך מנוח אחרי אשתו / אוריאל סימון
שופטים יג: זהותו של אליהו התשבי - בעקבות הכתובים והפרשנות המסורתית / דליה חשן
שופטים יג-טז: שמשון: שופט או גיבור? / יהודה איזנברג
שופטים יג-טז: סיפורי שמשון / אלישיב אורן
שופטים יג-טז: סיפורי שמשון / אלישיב אורן (pdf)
שופטים יג-טז: קורא מודרני מול הסיפור המקראי / ד"ר ניסן אררט
שופטים יז-כא: סיום ספר שופטים / יהודה איזנברג
שופטים יז-כא: "בימים ההם אין מלך בישראל" / יהודה קיל
שופטים יט: לא נודע שמם / חפצי רובלין
שופטים יט-כא: אנונימיות כאמצעי ספרותי / רחל רייך
שופטים כ: מי אתה פינחס בן אלעזר? / יהודה איזנברג
שופטים כא: על המחולות / חיים גלעד (pdf)
שופטים כא: הערה למאמר על המחולות / ב"צ לוריא (pdf)

מפות עזר ללימוד שופטים
פרק ג: כיבוש יריחו על ידי מואב
מלחמת דבורה ברק וסיסרא-תאור האזור (פרקים ד-ה)
פרק ה: רשת הדרכים בארץ ישראל
מפת השופטים
מפת נחלות השבטים