על התפילה ועל המתפלל

הרב שלמה אבינר / כיצד להתפלל בלי לצער אחרים
יהודה איזנברג / האדם פונה לאלוקים (מתוך "להיות יהודי")
יוסף ורות אליהו / תפילתו של הרש"ז אוירבך זצ"ל
רבי נתן בר יהודה / ספר מחכים
יהודה ברנדס / תפילת היחיד והציבור
מ. ש. גשורי / בעולם הצלילים של יהודי ספרד
הרב יאיר דרייפוס / התפילה בחסידות
יוסף היינימן / תפילת הקבע בהתהוותה
רות וולף / עבודת הלב - "חשיבותה לבניית זהות בריאה בגיל ההתבגרות"
שמואל הכהן ויינגרטן / ראשיתן של ההפטרות
יצחק זימר / הפסקות בפרשיות ובסדרות התורה
הרב כ. פ. טכורש / חיוב ה"קדיש הכללי" לזכר הנספים בשואה
הרב יששכר יעקבסון / סמלים במנהגי תפילה, ברכה ובבנין בית הכנסת
ד"ר גבריאל ח' כהן / הסידור כספר יסוד לכל יהודי
אמוץ כהן / בריאת העולם בתפילה
הרב שמואל כ"ץ / הרבנות הראשית ויום העצמאות
אברהם יערי / תפילות מיוחדות מארץ ישראל
מיכאל ליטמן / חזרת הש"ץ - ההלכה והמציאות ההיסטורית
הרב ד"ר אהרן ליכטנשטיין / התפילה במשנת הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל
חיים לשם / שליחי ציבור בספרות התלמודית והמדרשית
מאיר מדן / תפילת החסידים
אסתר מלחי / שליח הציבור - לפני מי הוא עומד?
הרב יוסף דב סולובייצ'יק / רעיונות על התפילה
דוד פלוסר / התפילה אמנות אבותינו
יהונתן קוליץ / אחיזת ציצית בקריאת שמע
הרב ד"ר י"מ קוסובסקי / המתורגמן בדרשה הציבורית (פרקא) בבית הכנסת
אורי קלרמן / מקומות בהם אפשר להוסיף עולה בקריאת התורה
יהושע רוזנברג / תהלים ה: ה' בקר תשמע קולי, בקר אערוך לך ואצפה
יהושע רוזנברג / תהלים יג: פן יאמר אויבי - יכולתיו
דוד רוזנצוויג / קריאה רהוטה ותפילה משובשת
דוד רוזנצויג / טיב התפילה וקצב התפילה
יעקב רוטשילד / תפילה נאה בצורה נאה
הרב ארי יצחק שבט / האם גר יכול לברך "שלא עשני גוי"?
ד"ר אליעזר שלוסברג / עיונים בנוסח התפילה ובכוונותיה
הרב יובל שרלו / תפילה יוצרת ותפילה מביעה
קדיש יתומה - מבחר מקורות ומאמרים (7 פרקים)