תנועות וזרמים ביהדות

בימי הבית השני
תנועות משיחיות לפני חורבן הבית השני / שמואל חגי
הרעיון המשיחי ביהדות ההלניסטית / ד"ר יהושע עמיר
האמונה המשיחית בימי הבית השני / פרופ' דוד פלוסר
כתות מדבר יהודה ותקופתן / ד"ר דוד פלוסר
הפרושים והצדוקים בעניין פרה אדומה / ש.ח. קוק

בימי הגאונים
רבינו בחיי וספרו "חובת הלבבות" / ש"י איש הורוויץ

תנועות משיחיות
לחקר האידאה המשיחית של שלמה מולכו / ד"ר ש. ברנשטיין
התנועות המשיחיות של אלרואי, מולכו והראובני / חיים שוארצבוים
דוד הראובני (קטעים) מוצאו, לשונו, ותעודתו / פרופ' א.ש. יהודה
התנועה השבתאית / הרב מרדכי פירון
תנועות משיחיות בתימן / אברהם יערי

בימי הביניים
לתורת החלום של חסידי אשכנז / יוסף דן
התמודדות חכמי הספרדים להשגת צדק חברתי / אליעזר בשן

הזמן החדש
מורשת דורות או יהדות-תרגום? / הרב ד"ר שמעון פדרבוש
תנועת הרפורמה וההתבוללות / הרב זאב גוטהולד
יהדות שמרנית לאור כמה שאלות ותשובות / טוביה פרידמאן
היהדות הרפורמית באמריקה / מ' קרונה
יהדות אורתודוכסית לאור כמה שאלות ותשובות / נחום לאם
עם קדוש או עם חופשי? / יעקב יהושע רוס
מלחמתו של רבי עקיבא יוסף שלזינגר בריפורמה / חיים חמיאל
משנתו של ר' שמשון רפאל הירש זצ"ל / הרב י.י. ויינברג
הרב שמעון רפאל הירש זצ"ל, משנתו ושיטתו / הרב רפאל קצינלינבויגן
הרב ומשנתו / הרב ש.י .זוין
פרנץ רוזנצויג, אישיותו ותורתו / נחום גלאצר
יהדות התורה והמדינה - (להשקפתה של "נטורי קרתא") / א' גיטלין
משנתו החברתית וההיסטורית של ר' נחמן ברלין / משה סמט
תשובה, זמן והיסטוריה במשנתו של הגרי"ד / חיים נבון
גישתו של הרב סולובייצ'יק לתודעה ההיסטורית / חיים נבון
שלוש השבועות / יצחק קראוס
הקיבוץ בהלכה - אסופת מאמרים / הרב רפאל אויערבך, הרב שמעון וייזר, שמואל עמנואל
ר' שמואל חיים לנדוי - שח"ל / אבישי יורב

החסידות
תולדות החסידות וסיפורי חסידים

תנועת המוסר
דמותו הרוחנית של ר' ישראל מסלנט / צבי א. קורצוייל
הרקע ההיסטורי של תנועת המוסר / שמואל חגי
נובהרדוק, קלם וסלבודקא / צבי קפלן
תורת רבי ישראל מסלנט / הרב רבי יצחק ליפקין
רבי ישראל מסלנט / הרב רבי יצחק ליפקין
שיחות של הרב יחזקאל לווינשטיין, "משגיח" בישיבת פונוביז (pdf)