תכנון המשפחה

הרב שלמה אבינר / תכנון המשפחה ומניעת הריון
פרופ' אברהם ס. אברהם / אימוץ ילדים
הרב מרדכי הכהן / אימוץ ילדים לפי ההלכה
הרב ישראל מאיר לאו / היבט הלכתי
ד"ר דניאל מלאך / סוגיות בתכנון המשפחה
הרב י' קטן, ד"ר ח' קטן, ד"ר א' בראון / אמצעי מניעה - מבט רפואי-הלכתי
פרופ' אברהם שטיינברג / מניעת הריון

פוריות

הרב שלמה דיכובסקי / פוריות ותפקוד זוגי-עילה לגט וטיפולים לפני נישואין-שו"ת
פרופ' אברהם שטיינברג / פוריות ועקרות

פוריות האישה
הרב יעקב אריאל / היבט הלכתי
פרופ' עוזי בלר / שימור פריון בזמן טיפול בגידולים גינקולוגיים
פרופ' יורם דיאמנט / אי-פוריות האישה, טיפולים רפואיים וסיבוכים
ד"ר דרור מאירוב / שימור והשתלה של רקמות ותאי רבייה
פרופ' יוסף שנקר / ההיבטים המוסריים בהפריה אחרי מות בן הזוג

פוריות הגבר
הרב שלמה דיכובסקי / היבט הלכתי
הרב ד"ר מרדכי הלפרין / פוריות ותפקוד הגבר - בדיקות וטיפולים לקראת נישואין ולאחריהם
ד"ר אהוד מרגליות / התפתחויות חדשות בטיפולי הפריה חוץ-גופית
פרופ' אברהם שטינברג / הזרעה מלאכותית

הפריה חוץ רחמית (=הפריית מבחנה =IVF)
הרב ד"ר מרדכי הלפרין / תרומת חומר גנטי וטיפולים חדישים בעקרות
הרב אליעזר יהודה וולדנברג ופרופ' דוד מאיר / הפריה במבחנה
יעל ויילר / האם הפונדקאית והשינויים בתפיסת ההורות
הרב אביגדור נבנצל / הפריה במבחנה - הערות
ד"ר אייבי לוין וד"ר ענת ספרן / הפריה חוץ-גופית - תשנ"ה (1995)
פרופ' אברהם שטינברג / הפריה חוץ-גופית
הרב יחיאל מיכל שטרן / היבט הלכתי

הריון ולידה

בתולים
עובר
רחם וטפולות
הרב שלמה אבינר / בדיקות טרום-לידה (דיקור מי שפיר בהריון)
ד"ר בת שבע הרשקוביץ וד"ר אלחנן בראון / תשמיש בהריון
ד"ר שמחה יגל / אבחנה טרום-לידתית באולטרה סאונד
ד"ר חיים יפה / סיכוני עובר מול סיכוני האם במהלך ההריון
ד"ר אייבי לוין / שיטות מוקדמות לאבחנה טרום לידתית
ד"ר ארפד ליוש / ההרדמה האפידורלית בלידה
ד"ר שמואל קוטק / ההנקה במקורות היהדות - היסטוריה והלכה
ד"ר חנה קטן והרב יואל קטן / שיטות חדשות באיבחון טרום-לידתי בשליש הראשון של ההריון
ד"ר חנה קטן והרב יואל קטן / אילחוש אפידורלי בלידה - מבט רפואי והלכתי
פרופ' אברהם שטינברג / לידה
פרופ' אברהם שטינברג / הפלה
ד"ר מיכאל שעיה / דילמות מילדותיות
הרב יגאל שפרן / היבט הלכתי

פגים וילודים

פרופ' ארתור אידלמן / הטיפול ביילודים - היבטים כלכליים
פרופ' ארתור אידלמן / הגישה לילוד במצוקה
אליקים גציל אלינסון / העובר בהלכה
יעקב בזק / מעמדו המשפטי של העובר בהלכה היהודית ובמשפט הישראלי
הרב זלמן נחמיה גולדברג / היבט הלכתי
הרב חיים דוד הלוי / על דילול עוברים והמעמד ההלכתי של עוברים במבחנה
פרופ' יונתן הלוי / הפג היקר - השקפת הנהלת בית החולים
הרב מרדכי הלפרין / הגדרה הלכתית ואבחנה רפואית - מבוא לסוגיית בן שמונה
בת שבע הרשקוביץ / התינוק היקר
הרב יצחק זילברשטיין ופרופ' חיים גראזי / ברירת עוברים להשתלה למניעת ולדות פגומים ולקביעת מיו הילוד - שו"ת
הרב יצחק זילברשטין / דילול עוברים - שו"ת
הרב יצחק זילברשטיין, ד"ר א. וילנסקי / פגים ונפלים ביחידת טיפול נמרץ ילודים היבטים הלכתיים - שאלה ותשובה
הרב דב ליאור / היבט הלכתי
ד"ר רוזמרי רייס וד"ר אבנר אש / בן שמונה - מקורות קלאסיים לאמונה עממית
פרופ' אברהם שטינברג / עובר
ד"ר מיכאל שימל / גישה חדשנית לצהבת הילוד
ד"ר מיכאל שימל / ההשפעה של הניטור הטרום-לידתי על הטיפול ביילוד

כנסים רפואיים בנושא גינקולוגיה, גנטיקה, פוריות ויילודים לאור ההלכה

הכינוס הראשון (20 מאמרים)
הכינוס השני (22מאמרים)