שבילי התנ"ך - פרקי המקרא, פרשנות, מדרשים, קריאה בטעמים, מאמרים, מפות, ציורים וחומרי עזר כסדר המקרא
דפי עבודה, מבחנים ועוד (בפורמט word)
שמואל הנביא ותהליך הקמת ממלכת ישראל / יעקב פלדמן
לדמותו של המלך המשיח - שאול / יהודה קיל
שאול ודוד - השוואה - ביאור פילוסופי / רבי יוסף אלבו
שמואל א': מבוא כללי - מדוע לא זכה שאול לתהילה / ב"צ לוריא
שמואל ב': מבוא כללי - דוד מלך ישראל / יהודה קיל
שמואל ב': מבנה צבא דוד / נסים מזוז
מחלת הסוכר של שאול המלך (קטעים מתוך שלושה מאמרים)
מיכל בת שאול / נסים מזוז
זהירות, עוקף פשוטו של מקרא (תגובה למאמר "מיכל בת שאול") / שמעון ביטון
תולדות השם צבאות בספר שמואל / א. סטריקובסקי (pdf)
מדרש שוחר טוב עם פירוש מהר"י כהן
שאלות לעיון בנביאים ראשונים - שמואל א / יששכר יעקבסון
שאלות לעיון בנביאים ראשונים - שמואל ב / יששכר יעקבסון

מאמרים לפי סדר הפרקים
שמואל א'
ספר שמואל, הקדמה: ייחודו ומגמתו של ספר שמואל / יעקב מדן
שמואל א' א-ב: חנה - באספקלריה של חז"ל / חנה נירנברג
שמואל א' ב: כי חפץ ה' להמיתם / יהודה איזנברג
שמואל א' ב: חנה: תפילת תרעומת וענווה / אברהם וולפיש
שמואל א' א-ג: ירושת עלי (קטעים) / פרץ סגל
שמואל א' א-ג: קורא מודרני מול הסיפור המקראי / ד"ר ניסן אררט
שמואל א' ג: הקדשת שמואל לנביא (קטעים) / נתן קלאוס
שמואל א' ד, ז: אבן העזר / יהודה אליצור
שמואל א' ה: ארון ה 'בארץ פלשתים / יהודה אליצור
שמואל א' ה, ו: האליל דגון / פינחס ארצי
שמואל א' ח: סוגיית מלך / יהודה קופרמן
שמואל א' ח: וירע הדבר בעיני שמואל / רינה בויאר
שמואל א' ח: בקשת המלך ועליית הפלשתים / א 'גרוסמן
שמואל א' ח: שמואל הנביא והמלוכה / יהודה אליצור
שמואל א' ח: תפיסת ההיסטוריה בתנ"ך / יהודה אליצור
שמואל א' ט: מאבק דוד בשאול בראי מאבק לאה ברחל / שרה בן-ראובן
שמואל א' ט-י: דברי הימים - חדשות העבר / גיליון מס' 16 (קבוצת מאמרים) / ישראל שייב
שמואל א' י: נבואה וגורל במקרא / יהודה איזנברג
שמואל א' י, ב: מקום קבר רחל / יואל אליצור, נוגה הראובני ודניאל משה לוי
שמואל א' ל: מערכות דוד נגד אמון - ארם / שרגא גפני
שמואל א' יא: "בנימין את הגלעד" / יהודה קיל
שמואל א' יא: דיפלומטיה ואסטרטגיה בשתי מלחמות בבני עמון / חיים גלעד
שמואל א' יג: מלחמות שאול ודוד / ברוך קנאל
שמואל ב' יג-יד: ההיבט הגיאוגרפי וההיסטורי בלימוד המקרא בישיבות התיכוניות / פרופ' שמואל ורגון
שמואל א' יד: מלחמת מכמש / לאדיסלאס פאראגו
שמואל א' טו: המלחמה בעמלק - מלחמת שאול בעמלק ומקומה בהגות הנבואית / יהודה אליצור
שמואל א' טו: מלחמת שאול בעמלק / יוסף סלומון
שמואל א' טו: מלחמת עמלק / יהודה איזנברג
שמואל א' טז: "תחת אהבתי ישטנוני" - האיבה לדוד ומניעיה / פרופ 'אברהם גרוסמן
שמואל א' טז: מדוע פחד שמואל למשוח את דוד? / יהודה איזנברג
שמואל א' יז: מלחמת דוד וגולית - הסיפור ופירושו / ד"ר אלישע פרוינד
שמואל א' יז: בן מי זה הנער אבנר? / נסים מזוז
שמואל א' כא: נוב עיר הכהנים / יהודה קיל
שמואל א' כד: דוד ושאול- אהבה קנאה ופחד / יהודה איזנברג
שמואל א' כד, כו: מעבר המלוכה מבית שאול לבית דוד / ישי חי רוזנברג
שמואל א' כד, כו: דמותו של דוד לאור ההיסטוריוסופיה המקראית / יהודה אליצור
שמואל א' כה: נאום אביגיל - ניתוח ספרותי / נתן קלאוס
שמואל א' כה: חכמות נשים בנתה ביתה - מקומה של האישה בחברה המקראית / יהודה אליצור
שמואל א' כה: דמותם של נבל ואביגיל באספקלריה של חז"ל / רונית דרזנר
שמואל א' כה: 'אמר נבל בלבו אין אלהים' / יעקב מדן
שמואל א' כו: יש נספה בלא משפט / יהודה איזנברג
שמואל א' כז: חברה וממלכה בהגות המקראית / יהודה אליצור
שמואל א' כח: בגדיו של שאול ומעילו של שמואל / יהודה איזנברג
שמואל א' כח: הרי בגלבוע - 'על הגלבוע במקרא / ד"ר ישראל רוזנסון
שמואל א' כח: שאול בעין-דור / אוריאל סימון
שמואל א' לא: דברי הימים - חדשות העבר / גיליון מס' 17 (קבוצת מאמרים)
שמואל א' לא: הנער המגיד ומשפטו בצקלג / יהודה אליצור
שמואל א' כח: מלחמות שאול ודוד / ברוך קנאל
שמואל א' ל: א-ל נקמות הופיע / אברהם ישראל שריר

שמואל ב'

שמואל ב' א: בשורת מות שאול / חן- ציון ניות
שמואל ב' א: הנער המגיד ומשפטו בצקלג / יהודה אליצור
שמואל ב' ב: יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו / יגאל ידין
שמואל ב' ב-ה: בין סיפור לדרמה: אחרית בית שאול / ד"ר ניסן אררט
שמואל ב' ב-יא: התשובה לפי תפילות דוד / רחל משה
שמואל ב' ו: פלשתים, יהודים וארון הברית / יהודה איזנברג
שמואל ב' ו: האשה הנשקפת בעד החלון / שולה אברמסקי (pdf)
שמואל ב' ז: הבטחת המלוכה לבית דוד / יהודה איזנברג
שמואל ב' ח: מלחמות דוד מלך ישראל / ברוך קנאל
שמואל ב' ח-ט: דברי הימים - חדשות העבר / גיליון מס' 18 (קבוצת מאמרים) / ישראל שייב
שמואל ב' ט-כ: סיכומי עניינות של פרקי החסד והתשובה, החטא ועונשו שבספר שמואל / יהודה קיל
שמואל ב' י: מערכות דוד נגד אמון - ארם / שרגא גפני
שמואל ב' י: מלחמות שאול ודוד / ברוך קנאל
שמואל ב' יא: עמק סוכות במערכות דוד ואחאב / י. ידין
שמואל ב' יא: הסיפור על דוד ובת שבע - אופיו ומגמתו (קטעים) / משה גרסיאל
שמואל ב' יא-יב: פרשת דוד ובת שבע והמבוכה המוסרית של דורנו / יהודה אליצור
שמואל ב' יב: המלחמה בעמלק - מלחמת שאול בעמלק ומקומה בהגות הנבואית / יהודה אליצור
שמואל ב' יב: "לבנים נפלו וגזית נבנה שקמים גדעו וארזים נחליף..." / הרמן וואהלמן
שמואל ב' יב-טז: דוד בן ישי - מופת לבעלי תשובה / יהודה אליצור
שמואל ב' יג: קורא מודרני מול הסיפור המקראי / ד"ר ניסן אררט
שמואל ב' יג: תפיסת ההיסטוריה בתנ"ך / יהודה אליצור
שמואל ב' יד: שיבת הנידח לנחלת אלוהים במשל האשה החכמה מתקוע / חיים מ"י גבריהו (pdf)
שמואל ב' יד+כ: לא נודע שמם / חפצי רובלין
שמואל ב' יד: דוד ואבשלום / יהודה איזנברג
שמואל ב' טו: דוד ואחיתופל / יהודה איזנברג
שמואל ב' יז: אחיתופל הגילוני וחושי הארכי / ישעיהו הדרי
שמואל ב' יח, י"ט-ל"ב: הבשורה הרעה לדוד - ניתוח ספרותי / נתן קלאוס
שמואל ב' יט, ל"ב-מ"א: ברזלי הגלעדי ודוד המלך / ד"ר יהודה שפירא
שמואל ב' כ, כד: "אשר על המס" / נחמן אביגד
שמואל ב' כ: עירא היאירי ובני דוד / יהודה אליצור
שמואל ב' כא: מעשה הגבעונים / דקלה גבאי
שמואל ב' כא: עיון בפרשת רצפה בת איה / מ. בן ישר
שמואל ב' כג: מלחמות שאול ודוד / ברוך קנאל
שמואל ב' כד: ההסכים ארונה למכור את מקום המקדש? / הרב ד"ר מאיר גרוזמן