סימן רכח
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רכח

סימן רכח

על ימים ונהרות הרים וגבעות ומדברות אומר ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם עושה מעשה בראשית.

 

כתב הרמב”ם ז"ל על ים הגדול מל' יום לל' יום מברך ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם עושה הים הגדול ואיני יודע למה פוסק כיחיד שר' יהודה הוא שקובע לו ברכה לעצמו ורבנן פליגי עליה.