זאב לבנוני - חוזר ושונה - דרכי חזרה וסיכום למשניות