ה

ה

שלמה זלמן הבלין

א. מ. הברמן

גרשון הולצר

ד"ר יהושע הורוביץ

ד"ר יוסף היינימן

מאיר הילדסהיימר

חיים זאב הירשברג

פרופ' מנחם הירשמן

אביעד הכהן

הרב ישראל מאיר הכהן

יוסף פאעור הלוי

ברוך הלפרין

הרב מרדכי הלפרין

שמואל הרץ

הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג