הלכות העושה שליח לגבות חובו

הלכות העושה שליח לגבות חובו