הוראת מסכת קידושין - דפי עבודה ומבחנים ביידיש מאת יעקב יוסף לאפפלער

הוראת מסכת קידושין - דפי עבודה ומבחנים ביידיש מאת יעקב יוסף לאפפלער

מבחנים, דפי עזר וחזרה בגמרא קידושין / יידיש

דפי עבודה בגמרא קידושין / יידיש

קידושין, סוגיית "כל מצוות הבן" / יידיש