סימן תרעח.
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרעח.

סימן תרעח.

 מי שאין ידו משגת לקנות נר חנוכה ונר של שבת, יקנה של שבת ולא של חנוכה. יש לו של שבת ואין לו לקנות של חנוכה ויין לקידוש היום יקנה נרות ולא יין.