סימן תרפא.
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרפא.

סימן תרפא.

 ירושלמי. במוצ"ש אין מבדילין בנר של חנוכה שאין נהנין לאורו ואין מברכין על הנר עד שיאותו לאורו.