סימן תרפג.
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרפג.

סימן תרפג.

 כל ח' ימי חנוכה גומרין הלל ודין קריאתו כתבתי מקצתן בהלכות ר"ח ומקצתן בהלכות סוכה.