סימן קלו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קלו

סימן קלו

ובשבת שקורין ז' קורין אחר לוי ת"ח הממונים על הצבור ואחריהם ת"ח הראויין למנות לפרנסים על הצבור ואח"כ בני ת"ח שאבותיהם ממונים על הצבור ואח"כ ראשי כנסיות וכל העם.