סימן תרנד
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרנד

סימן תרנד

 מקבלת אשה מיד בנה או מיד בעלה הלולב ומחזירתו למים ביום טוב, ותוסיף עליו אם צריך, ובלבד שלא תחליף המים. ובחול המועד מצוה להחליפם כדי שישאר לח והדור.