סימן תרנג
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרנג

סימן תרנג

אתרוג של מצוה מותר להריח בו שעיקרו לאכילה ומזה לבד הוקצה ולא מלהריח והמריח בו כתב הר' שמחה שאין לו לברך ברוך שנתן ריח טוב בפירות דעיקרו לאו לריח עביד. ואבי העזרי כתב שיש לו לברך.

 

הדס של מצוה אסור להריח בו שעיקרו אינו אלא להריח ומזה הוקצה.