סימן תרנו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרנו

סימן תרנו

 קנה אתרוג שראוי לצאת בו, ומצא אחר נאה ממנו, מצוה להוסיף עד שליש בדמי הראשון כדי להחליפו ביותר נאה.