סימן תרנז
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרנז

סימן תרנז

 קטן היודע לנענע הלולב אביו צריך לקנות לו לולב כדי לחנכו במצות.