סימן תרנט
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרנט

סימן תרנט

 ואחר שגמרו ההלל אומר קדיש שלם ומוציאין שני ספרים. בא' קורין שור או כשב בפרשת אמור, ובב' קורא המפטיר קרבנות המוספין ובחמשה עשר יום לחודש הזה, ומפטיר בזכריה הנה יום בא. ומחזיר הספרים ואומר קדיש. ומתפללין הצבור מוסף ג' ראשונות וג' אחרונות וקדושת היום באמצע: אתה בחרתנו ומפני חטאינו את מוסף יום חג הסוכות הזה וכו' כאמור ובחמשה עשר יום לחדש הזה וכו'. ומחזיר שליח ציבור התפלה ואומר קדיש.